Privátní VAN operátor - mySEAP-AcomPort

EDI AcommPort

AcommPort

BEZPLATNÝ SYSTÉM CELNÍ KOMUNIKACE

__________________
EDI AcommPort
Přejít na obsah
Váš soukromý VAN operátor
pro připojení app CelSA nebo libovolné jiného celního sw k celním úřadům ČR

i
AcommPort realizuje privátní, absolutně plnohodnotnou a certifikovanou výměnu dat mezi deklarantem a celní správou ČR. Sleduje užití a platnost elektronických podpisů.

i
Všechny potřebné funkce a nastavení pro kontrolu a správu aplikace, pro snadný, pohodlný, ověřený a spolehlivý provoz má uživatel v AcommPort k dispozici.
i
IS CelSA vede obsažnou aktuální i zpětně dohledatelnou evidenci záznamů, dokladů a komunikace s celní správou. Zajišťuje vstupy, výstupy, tisky, e-podklady pro veškeré potřeby deklaranta, monitoring a kontrolní činnost CÚ a FÚ.

Hlavní přednosti plnohodnotné komunikace s AcommPort
  1. AcommPort může být instalován a provozován jako služba operačního systému MS Windows 8, 10 a vyšší.
  2. Automatické odesílání zpráv celní správě a přijímání zpráv od celní správy. Spolupráce AcommPort & CelSA a PIS - podnikové IS.
  3. Modul Komunik sw CelSA vede veškerou evidenci o výměně dat s celní správou, zálohuje ji a archivuje pro potřeby deklaranta a kontrolní činnost celních a finančních úřadů. Lze dohledat všechny potřebné, detailní informace v případných nesouladech s celní správou.
  4. Konfigurace AcommPort umožňuje zavedení podepisování zpráv elektronickým podpisem a šifrování zpráv odpovídající vysoké úrovni ochrany dat finančních institucí.
  5. Efektivní vyřizování celního případu se po doručení AcommPort-em přímo děje v IS CelSA. Deklarant je o stavu komunikace s celní správou a stavu vyřizování celního případu vizuálně, průběžně informován PÚZ - Příznakem úrovně zpracování.
  6. V průběhu a po zdárném vyřízení CP a ukončení komunikace CelSA automaticky rozesílá modulem AProMail emaily nastaveným cílovým adresátům s nastaveným předmětem zprávy a obsahem zahrnujícím jak XML zprávy datové výměny, tak i doklady v různém formátu, např. PDF, aj. texty, eventuálně jinými přílohami.
  7. AcommPort & CelSA poskytují kompletní a komplexní informace o průběhu celního řízení a zajišťuje všechny potřebné tiskové a elektronické výstupy pro podnikové ekonomické systémy, se kterými mohou být úzce integorovány, nebo implementovány. Nadále je uplatňována v dávné minulosti námi vyvinutá a chráněná funkce transformace dokladů v doklad jiného typu, tj. nového celního dokumentu, a to včetně nebo bez položek dokladu.

Porovnejte ceny komunikace certifikované app AcommPort s cenami připojení prostřednictvím VAN operátorů
Můžete si sami spočítat cenu za zavedení, za počet přenosů souborů, zpráv VAN operátorů, a tím výslednou celkovou měsíční a roční cenu.
U velkých deklarantských společností mohou jít ceny až na desetitisíce korun měsíčně, ročně na statisíce.


Návrat na obsah