AcommPort, e-podání celní správě ČR bez paušálních poplatků - mySEAP-AcomPort

EDI AcommPort
Přejít na obsah
Aktualizovaná verze
pro provoz v roce 2021
součást upgrade CA2021

Ovládněte scénáře komunikace s celní správou ČR neomezeně a bez poplatků.
Čiňte tak svobodně, lehce, rychle a levně.
Provozujte jako vlastní, soukromou službu VAN operátora.


Integrujte s Vaším podnikovým IS a provozujte jako:
- klasický uživatelský program,
- modul celního systému CelSA,
- modul k ekvivalentním celním systémům
- integrální část IS,
- službu OS.


systémy
Jednoduché a snadné,
finančně úsporné

Pořízení aplikace nepodmiňujeme registrací a přihlášením.
Nevnucujeme měsíční platby za přenos zpráv.
Vyberte si verzi vhodnou Vašim provozním podmínkám.
Přečtěte si, jak začít, seznamte se s vlastnostmi, provozujte a následně si vyčíslete a vychutnejte finanční úsporu.
přenos dat
úspora peněz
Automatizovaný
finální dokument

Elektronickou zprávu automaticky generovanou z obsahu dokumentu vytvořeného importem z podkladů různých IS nebo editací naleznu, převezmu, nasměruji do komunikačního kanálu k odeslání celní správě.
E-podání e-dokumentů
zabezpečenými přenosy

Aplikuji proces specifikovaný celní správou; šifrované zprávy opatřené elektronickým podpisem odešlu na bránu celní správy definovanými scénáři komunikace.

celní systém
pracoviště deklarace
export pro cú
zabezpečení
Odesílání e-zpráv
dovoz, vývoz, tranzit (intrastat)

Odesílám zdarma zprávy celních dokladů (intrastat) efektivně a automaticky vytvořené z šablon nebo importem dat z IS bez zásahu obsluhy napřímo bez prostředníka.
Přijímání e-zpráv
odpovědí od celní správy

Načtené zprávy dekóduji, ověřím pravost, detekuji obsah k aktualizaci dokladu v evidenci a k odeslání žádaných údajů email službou klientovi; archivuji (M, Q, 1/2rok, rok)
celní systém
import od cú
pracoviště deklarace
cyklus edi
Uzavření celního řízení,
stavy úrovně zpracování

Změnové údaje (oprava, storno, kontrola, ...) zpráv obdržených od CS doplňují, mění a stanovují další postup procesu elektronického celního řízení a nakládání se zbožím realizovaného celního režimu až do jeho ukončení.
AcommPort
elektronická komunikace s celní správou ČR
BEZ POPLATKŮ


Certifikované, ověřené a perfektně funkční řešení pro e-podávání dokladů celního řízení.

Odesílání a přijímání zpráv podle scénářů zabezpečené komunikace máte pod vlastní správou a kontrolou.

Implementujte do celních systémů, podnikových IS.
SNADNÁ VÝMĚNA DAT

Výměna zpráv elektronických celních prohlášení a statistiky mezi subjekty zapojenými do systému ECR provozovaného na území České republiky.


ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT
DEKLARANT - CELNÍ SPRÁVA
NEOMEZENÁ KOMUNIKACE
 
Žádná omezení zabezpečeného přenosu odesílaných a přijímaných zpráv všech celních režimů počtem a objemem předávaných zpráv.


KOMUNIKACE BEZ OMEZENÍ
POČTU ZPRÁV, MNOŽSTVÍ ZPRÁV, PROVOZNÍ DOBY
VÝHODNÁ CENA APLIKACE
 
Přímá komunikace scénáři výměny dat bez prostředníka zabezpečenou komunikační platformou pro standardní a havarijní postupy e-podání.


LEVNÁ SW APLIKACE
VČETNĚ CELOROČNÍ AKTUALIZACE, PODPRY A UPGRADE
Pro realizaci projektu EU SEAP jsme vytvořili aplikaci AcommPort pro datovou výměnu s celní správou. Více na stránce Vlastnosti.
Výrazně šetříte finanční výdaje! Investujete do licence, aktualizace a podpory sw. Přenosy dat k/od celní správy jsou bez poplatků.
Elektronická výměna dat deklarant (celní systém) - celní správa je bezplatná bez ohledu na velikost, objem a množství přenášených zpráv.
Správa komunikace je pod osobní kontrolou provozovatele. Detailní statistika přenosů dat.
Aplikaci lze provozovat automatizovaně v lokálním nebo síťovém provedení na místních nebo virtuálních síťích. Popsáno blíže na stránce Výhody.
Integrace do informačních systémů zajistí efektivní pracovní postupy, moderní, spolehlivý a levný způsob komunikace s celní správou.
Okružní 988
+420 596 512 042
+420 596 523 429
admijamm@admija.cz
© Copyright Admija 2014 - 2021
EDI AcommPort
Návrat na obsah