AcommPort reference - mySEAP-AcomPort

EDI AcommPort

AcommPort

BEZPLATNÝ SYSTÉM CELNÍ KOMUNIKACE

__________________
EDI AcommPort
Přejít na obsah
Reference

V současnosti používají aplikaci AcommPort jak společnosti účastné pilotního projektu, tak i přibývající firmy a podnikatelé, kteří se rozhodli šetřit výdaje za komunikaci. Podíl na procentuálním objemu jimi přenášených zpráv k celní správě, od celní správy průběžně narůstá.

O aplikaci projevily zájem společnosti z Francie a Německa. V současné době již mnohé ověřili její funkčnost, opodstatnění, výhodnost a uplatnění v provozních podmínkách jejich podnikových informačních systémů.

Pro nás je ctí, že se komunikační sw AcommPort jako první svojí funkcinalitou, poskytnutými a prezentovanými informacemi stal vzorem a instruktážními videozáznamy dokonalou předlohou pro tvorbu identicky funkčních sw aplikací, byť designově odlišných.

Návrat na obsah