AcommPort, e-podání celní správě ČR bez paušálních poplatků - mySEAP-AcomPort

EDI AcommPort

AcommPort

BEZPLATNÝ SYSTÉM CELNÍ KOMUNIKACE

__________________
EDI AcommPort
Přejít na obsah
systémy
Komunikuji s celní správou neomezeně a bez poplatků.

Funguji jako soukromá komunikační služba VAN.
Automatizuji přenosy e-zpráv celních dokladů podle scénářů komunikace. Činím tak bezplatně, svobodně, lehce, rychle a spolehlivě.

Rok 2023 s inovovanými EDI procesy
součást upgrade CA2021

Integrujte mne s Vaším podnikovým IS, instalujte a provozujte jako:
- službu OS MS Windows
- klasický uživatelský program
- modul celního systému CelSA
- modul k ekvivalentním celním systémům
- integrální sočást IS.


Úspory AcommPort
Čtěte více o bezplatné komunikaci,
která šetří Vaše finance
Finančně úsporný,
jednoduchý a snadný

Levně kupte celoroční licenci komunikátoru AcommPort a následně bez poplatků za přenosy dat provozujte.
Pořízení aplikace nepodmiňujeme registrací a přihlášením.
Nevnucujeme měsíční platby za přenos zpráv.
Vyberte si verzi vhodnou Vašim provozním podmínkám.
Přečtěte si, jak začít, seznamte se s vlastnostmi, provozujte a následně si vyčíslete a vychutnejte finanční úsporu.
přenos dat
Podání e-zpráv celních dokumentů
zabezpečenými přenosy

Aplikuji proces specifikovaný celní správou; šifrované zprávy opatřené elektronickým podpisem odešlu na bránu celní správy definovanými scénáři komunikace.

export pro cú
celní systém
pracoviště deklarace
Automatický transport e-zprávy finálního dokumentu

Elektronickou zprávu automaticky generovanou z obsahu dokumentu vytvořeného importem z podkladů různých IS nebo editací naleznu, převezmu, nasměruji do komunikačního kanálu k odeslání celní správě.
zabezpečení
Odesílání e-zpráv
dovoz, vývoz, tranzit (intrastat)

Odesílám zdarma zprávy celních dokladů (intrastat) efektivně a automaticky vytvořené z šablon nebo importem dat z IS bez zásahu obsluhy napřímo bez prostředníka.
pracoviště deklarace
Přijímání e-zpráv
odpovědí od celní správy

Načtené zprávy dekóduji, ověřím pravost, dekóduji, detekuji obsah k aktualizaci dokladu a PÚZ v evidenci a k odeslání žádaných údajů AproMmail službou klientovi; archivuji (M, Q, 1/2rok, rok)
celní systém
import od cú
Uzavření celního řízení,
stavy úrovně zpracování

Změnové údaje zpráv obdržených od CS doplňují, mění a stanovují další postup procesu elektronického celního řízení (oprava, storno, kontrola, ...) a nakládání se zbožím realizovaného případu celního režimu až do jeho ukončení.

Atribut "Stav dokladu" určuje, popisuje a informuje deklaranta o tom, co se může s dokladem (celním případem) podle pravidel a podmínek scénářů komunikace průběžně dít.

©PÚZ - Příznak úrovně zpracování (Stav dokladu); zavedeno Admija v roce 1993, pro ECR a RsEÚ, autorsky chráněno.  
cyklus edi
AcommPort
elektronická komunikace s celní správou ČR
VLASTNÍ A ZADARMO


Certifikované, ověřené a perfektní řešení pro e-podávání dokladů celního řízení.

Odesílání a přijímání zpráv podle scénářů zabezpečené komunikace máte pod vlastní správou a kontrolou.

Implementujte do celních systémů, podnikových IS.
SNADNÁ KOMUNIKACE
ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT
DEKLARANT - CELNÍ SPRÁVA ČR

Výměna zpráv elektronických celních prohlášení a statistiky mezi subjekty (deklarant - GŘC) zapojenými do systému ECR provozovaného na území ČR.

NEOMEZENÉ PŘENOSY DAT
KOMUNIKACE BEZ OMEZENÍ
POČTU ZPRÁV, MNOŽSTVÍ ZPRÁV, PROVOZNÍ DOBY

Žádná omezení zabezpečeného přenosu odesílaných a přijímaných zpráv všech celních režimů počtem a objemem předávaných zpráv.

VÝHODNÁ CENA A SPRÁVA APLIKACE
LEVNÁ SW APLIKACE
VČETNĚ CELOROČNÍ AKTUALIZACE, PODPRY A UPGRADE

Přímá komunikace scénáři výměny dat bez prostředníka zabezpečenou komunikační platformou pro standardní a havarijní postupy e-podání.

Pro realizaci projektu EU SEAP jsme vytvořili aplikaci AcommPort pro datovou výměnu s celní správou. Více na stránce Vlastnosti.
Výrazně šetříte finanční výdaje! Investujete do licence, aktualizace a podpory sw. Přenosy dat k/od celní správy jsou bez poplatků.
Elektronická výměna dat deklarant (celní systém) - celní správa je bezplatná bez ohledu na velikost, objem a množství přenášených zpráv.
Správa komunikace je pod osobní kontrolou provozovatele. Detailní statistika přenosů dat.
Aplikaci lze provozovat automatizovaně v lokálním nebo síťovém provedení na místních nebo virtuálních síťích. Popsáno blíže na stránce Výhody.
Integrace do informačních systémů zajistí efektivní pracovní postupy, moderní, spolehlivý a levný způsob komunikace s celní správou.
Návrat na obsah